Exekuce
Logo Logo Logo Logo Logo
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku

Aktuality a články

13.4.2015 | Exekuční příkaz - zrušení

Většina dlužníků (ale i odborníků) se mylně domnívá, že úhradou dlužné částky dojde automaticky ke zrušení exekučního příkazu včetně zákazu nakládat s majetkem. Řada povinných je pak překvapena, když uhradí dlužnou částku exekutorovi a bezprostředně poté například podají návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (prodají nemovitost). Záleží pak vždy na vůli jednotlivého exekutora, jak k dané problematice přistupuje. Obzvláště pak ti, kteří s pedantskou přesností dodržují výklad exekučního řádu, mohou překazit převod nemovitosti u katastrálního úřadu. Jak se této nepříjemnosti vyhnout?
> celý článek

13.2.2015 | Exekuce - zákaz nakládání s majetkem

Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů. To se netýká běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb povinného a osob, ke kterým má vyživovací povinnost.
> celý článek

2.2.2015 | Vyrozumění o zahájení exekuce

Exekutor má zákonnou povinnost zaslat nejpozději do 15-ti dnů poté, co mu bylo doručeno pověření od příslušného exekučního soudu k vedení exekuce, oprávněnému (věřiteli) vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému (dlužníkovi) zasílá exekutor vyrozumění o zahájení exekuce nejpozději s prvním exekučním příkazem. Exekutoři postupují v tomto ohledu nejednotně. V některých případech povinným přijde do schránky najednou jak oznámení o zahájení exekuce, tak exekuční příkaz. Jindy tyto dokumenty přijdou i s několikatýdenním odstupem.
> celý článek

28.1.2015 | Exekuční titul, návrh na zahájení exekuce

Mezi laickou, ale i odbornou veřejností panuje řada nejasností pro výklad postupu při vedení exekuce. Přitom jednotlivé kroky, pravidla, ale i zákonné normy jsou zřetelné, jasné a nepřipouští mnohoznačný výklad. Navíc jsou srozumitelně popsány v exekučním řádu.
> celý článek

5.1.2015 | Dluhy a exekuce

Co dělat pokud dluhy přesahují únosnou mez, věřitelé se domáhají svých pohledávek a poštovní schránka se vám začíná plnit obsílkami? V prvé řadě neodkládejte řešení problému. Tím, že dlužník nereaguje, svoji situaci leckdy výrazně zhoršuje. Věřitelé mají obavu o své finanční prostředky a jakákoliv forma komunikace jim dává minimálně naději na jejich vrácení. Spojte se se subjektem, vůči kterému máte dluh, projednejte eventuální odklad platby či možnost splátek. Když nic jiného, tak alespoň získáte čas na řešení situace.
> celý článek

12.12.2014 | Jak řešit exekuce a dluhy ?

Mediálně vděčné téma – vysoká míra zadlužení domácností se v poslední době čím dál tím častěji objevuje na titulních stránkách novin. Je situace opravdu tak zlá? Na tuto otázku není jednoznačné odpovědi. Novinové titulky věští bezmála apokalypsu, nicméně v praxi není situace zřejmě tak zlá. S dluhy a exekucemi našich klientů se v různé obdobě setkáváme téměř denně. Devadesát procent všech případů je více či méně obtížně řešitelných.
> celý článek(c) 2014, Jan Slabý - IT market, All rights reserved.                                      Partnerské weby: Dluhy poradna