Exekuce
Logo Logo Logo Logo Logo
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku

Dluhy a exekuce

Co dělat pokud dluhy přesahují únosnou mez, věřitelé se domáhají svých pohledávek a poštovní schránka se vám začíná plnit obsílkami? V prvé řadě neodkládejte řešení problému. Tím, že dlužník nereaguje, svoji situaci leckdy výrazně zhoršuje. Věřitelé mají obavu o své finanční prostředky a jakákoliv forma komunikace jim dává minimálně naději na jejich vrácení. Spojte se se subjektem, vůči kterému máte dluh, projednejte eventuální odklad platby či možnost splátek. Když nic jiného, tak alespoň získáte čas na řešení situace.

Značná část dlužníků si také neuvědomuje rizika spojená s vedením exekuce. Nereagují na obsílky od soudů, neodvolávají se proti platebním rozkazům (soudní spor tak prohrají, aniž by využili svého práva se bránit), podepisují směnky nebo notářské zápisy o vykonatelnosti (věřitel může podat návrh na výkon rozhodnutí – o podstatě sporu pak nerozhoduje soud). Exekuční řízení může dluh čítající několik set korun vyhnat na tisíce či desetitisíce. Z praxe známe příklady, kdy neuhrazení několika pokut za jízdu „na černo“ skončilo exekucí ve výši desítek tisíc korun.

Nezapomínejme také, že úhrada exekutorovi poté, co byla doručena výzva povinnému ke splnění vymáhané povinnosti (do 30 dnů od doručení) s sebou přinese slevu na nákladech za vedení exekuce.

Za naše klienty zjistíme, jaká řízení jsou vůči nim u soudů a exekutorů vedena. Necháme vyčíslit hodnotu dluhů a exekucí a jejich úhradu realizujeme. Poskytnuté prostředky jsou nám vráceny z případného prodeje nemovitosti nebo v pravidelných splátkách.

Spojte se s oborníky na problematiku dluhů a exekucí. Poradíme i Vám.

Tým poradnaexekuce.cz(c) 2014, Jan Slabý - IT market, All rights reserved.                                      Partnerské weby: Dluhy poradna