Exekuce
Logo Logo Logo Logo Logo
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku

Exekuční příkaz - zrušení

Většina dlužníků (ale i odborníků) se mylně domnívá, že úhradou dlužné částky dojde automaticky ke zrušení exekučního příkazu včetně zákazu nakládat s majetkem. Řada povinných je pak překvapena, když uhradí dlužnou částku exekutorovi a bezprostředně poté například podají návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (prodají nemovitost). Záleží pak vždy na vůli jednotlivého exekutora, jak k dané problematice přistupuje. Obzvláště pak ti, kteří s pedantskou přesností dodržují výklad exekučního řádu, mohou překazit převod nemovitosti u katastrálního úřadu. Jak se této nepříjemnosti vyhnout?

V podstatné části případů se s exekutorem stačí telefonicky dohodnout na zamýšlené úhradě dlužné částky na konkrétní den. Není zcela od věci se přeptat, zda automaticky po připsání dlužné částky na jejich účet zruší exekuční příkaz nebo vyžadují písemný návrh povinného na jeho zrušení. Jedná-li se o menší finanční částku, tak bývá výhodné provést úhradu v hotovosti na pokladně a dokument osvědčující zrušení exekučního příkazu si zároveň převzít. Tento postup samozřejmě nelze aplikovat při větším množství exekucí nebo u exekutorů, kteří jsou na druhé straně republiky.

Chce-li být dlužník obezřetný a mít stoprocentní jistotu správného postupu, pak je potřeba po uhrazení dlužné částky včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného, podat návrh v souladu s § 44 a odst. 2) na zrušení exekučního příkazu, který zakazuje nakládat s majetkem. Exekutor je pak povinen vydat rozhodnutí (zrušit exekuční příkaz) nejpozději do sedmi dnů ode dne, v němž mu byl doručen návrh povinného.

Tým poradnaexekuce.cz(c) 2014, Jan Slabý - IT market, All rights reserved.                                      Partnerské weby: Dluhy poradna