Exekuce
Logo Logo Logo Logo Logo
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku

Příklady

Prodej nemovitosti zatížené 10 exekucemi

Klientka nás oslovila v tíživé životní situaci, kdy vůči ní bylo vedeno 10 exekučních příkazů. Byla vystavena reálné hrozbě prodeje její nemovitosti v nedobrovolné dražbě za nízkou cenu. Náš právní tým situaci důkladně vyhodnotil, oslovil dotčené exekutory, nechal vyčíslit hodnotu pohledávek včetně příslušenství a celý dluh uhradil. Další dva měsíce trvalo, než katastrální úřad vymazal všechna omezení váznoucí na dotčené nemovitosti. Následoval řízený prodej za nejvyšší možnou cenu. Ze získaných finančních prostředků klientka vrátila poskytnutou půjčku a pořídila si nové bydlení.

Prodej rodinného domu s exekucí přesahující 1.000.000,-Kč

Manželka našeho klienta přestala splácet půjčky u nebankovních subjektů. Vzhledem k tomu, že klient neměl zúžené společné jmění manželů, tak nemovitost v jeho výlučném vlastnictví postihl exekutor vydáním exekučního příkazu. Poté co nás klient oslovil, jsme exekutora požádali o vyčíslení hodnoty dluhu a ten následně uhradili. Následná cena získaná prodejem nemovitosti byla o 30% vyšší než obvykle dosahovaná v nedobrovolné dražbě.

Půjčka 100.000,-Kč na úhradu exekuce

Klientovi jsme poskytli půjčku ve výši 100.000,-Kč na úhradu exekucí, které vznikly z pohledávek za jeho podnikatelskými aktivitami. Naše právní oddělení vstoupilo do jednání s exekutory, nechalo vyčíslit hodnotu závazků a ty následně uhradilo. Splatnost poskytnuté zálohy byla sjednána na dobu 36 měsíců. Klient se k nám opakovaně vrací pro krátkodobé financování svých podnikatelských aktivit.

Přímý odkup nemovitosti

Naše společnost byla oslovena klientem, vůči kterému bylo vedeno pět exekucí. Situaci se rozhodl vyřešit úhradou svých závazků financemi získanými z prodeje své nemovitosti. Zároveň měl již vybrán byt, do kterého se hodlal po prodeji přestěhovat. Naše společnost vstoupila do jednání s exekutory, nechala vyčíslit hodnotu závazků, které následně uhradila. V souvislosti s následnou koupí bytu jsme klientovi poskytli finanční zálohu na rezervaci kupované nemovitosti u realitky. Ve spolupráci s prověřenou realitní kanceláří jsme dále zajistili prodej nemovitosti klienta a následný právní servis související s pořízení nového bytu.

(c) 2014, Jan Slabý - IT market, All rights reserved.                                      Partnerské weby: Dluhy poradna