Exekuce
Logo Logo Logo Logo Logo
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku
Žádost o půjčku

Vyrozumění o zahájení exekuce

Exekutor má zákonnou povinnost zaslat nejpozději do 15-ti dnů poté, co mu bylo doručeno pověření od příslušného exekučního soudu k vedení exekuce, oprávněnému (věřiteli) vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému (dlužníkovi) zasílá exekutor vyrozumění o zahájení exekuce nejpozději s prvním exekučním příkazem. Exekutoři postupují v tomto ohledu nejednotně. V některých případech povinným přijde do schránky najednou jak oznámení o zahájení exekuce, tak exekuční příkaz. Jindy tyto dokumenty přijdou i s několikatýdenním odstupem.

Spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce, exekutor zasílá povinnému exekuční návrh, kopii exekučního titulu, výzvu ke splněním vymáhané povinnosti, v níž vyčíslí vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného. Pokud povinný splní ve lhůtě 30-ti dnů od doručení výzvy vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně příkaz k zastavení exekuce.

Vyrozumění o zahájení exekuce se doručuje povinnému do vlastních rukou a obsahuje zejména: označení exekučního soudu, označení exekutora, spisovou značku řízení, označení exekučního titulu, označení oprávněného a povinného, specifikaci vymáhané povinnosti.

Exekutor zasílá mimo jiné vyrozumění o zahájení exekuce i katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu má sídlo.

Tým poradnaexekuce.cz(c) 2014, Jan Slabý - IT market, All rights reserved.                                      Partnerské weby: Dluhy poradna